Poslovno dopisivanje pdf

Dating > Poslovno dopisivanje pdf

Click here:Poslovno dopisivanje pdf♥ Poslovno dopisivanje pdf

Prijevoz Bottom dolje Do not store in a damp place Čuvati na suhom mjestu Do not remove protective cardboard Ne skidati zaštitni karton Do not drop Ne bacati Fragile lomljivo Handle with care Oprez pri rukovanju Lift here Ovdje podići Lift with chains not with hooks Dizati lancima, a ne kukama Keep dry Čuvati na suhom Keep uprigtht Ne prevrtati Open here Ovdje otvoriti To bi rolled, not tipped Ne naginjati ukoso nego koturati Top gore Weight, net, legal, gross, tare Težina, neto, dopuštena, bruto, tara 25 Primjeri pisama Sample Letters 27 Upit Enquiries Zamolba za dostavljanje ponude Ponuda za elektromotore 1. Pozivni znakovi reference line Pozivni znakovi se obično sastoje od inicijala osobe koja je sastavila pismo i inicijala osobe koja ga je prepisala. Izgled e-maila ne podliježe nikakvim čvrstim normama. Pisanje poslovnog e-maila E-mail na poslu koristimo za dogovore oko sastanaka, postavljanje pitanja i zahtjeva, poslovno dopisivanje pdf ponuda te kao podsjetnik ili obavijest. The impressive range of products you displayed at the exhibition in... Ovo su neki od tipičnih načina na koje možete završiti neformalno pismo. Odlična je za osobe koje ste tek upoznali.

Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom Primjeri gotovih rečenica i pisama: mogućnost kombinacije prema vlastitoj želji i potrebama Birgit Abegg i Michael Benford MasMedia Langenscheidt Naslov izvornika Langenscheidt Geschäftsbriefe Englisch by Birgit Abegg and Michael Benford © by Langenscheidt KG, Berlin and München All rights reserved. Copyright © hrvatskog izdanja MASMEDIA d. Zbog toga se dobrim odabirom tema i povoda za dopisivanje može obuhvatiti gotovo 95 posto svih uobičajenih poslovnih pisama. Novo prerađeno izdanje ove knjige sadrži takav odabir i nudi predloške za većinu pisama koja se pišu u poslovnom svijetu. Na temelju tematski grupiranih poslovnih pisama i njihovih verzija na engleskom jeziku mogu se brzo i ispravno sastaviti engleska poslovna pisma, faksovi i elektroničke poruke e-mail. Zbog toga će korisnik imati velike koristi kako od širokog izbora brojnih pojedinačno obrađenih tema, tako i od mogućnosti praktične primjene ponuđenih predložaka u ovoj knjizi. U prerađenom izdanju zadržali smo već iskušani model: u prvom dijelu navedeni su primjeri pisama koja se koriste u najvažnijim poslovnim prigodama, dok se u drugom, daleko opsežnijem dijelu, navode primjeri gotovih rečenica — na hrvatskom i engleskom, kojima se može, ako ih kombinirate prema vlastitim potrebama, sastaviti željeno pismo. Jezik i sadržaj smo modernizirali i aktualizirali, uvrstili razne novosti nastale tijekom proteklih nekoliko godina, te pojedina tematska područja iznova vrednovali i proširili sukladno njihovoj trenutačnoj važnosti. Koristeći se ovom knjigom, koja nudi uobičajene termine i izraze na engleskom jeziku, može se s vremenom usvojiti opsežan vokabular i steći praksa u uporabi engleskih jezičnih konstrukcija koje u svakodnevnom poslovnom životu mogu biti od velike koristi. Autori ove knjige, oboje s višegodišnjim praktičnim iskustvom u gospodarstvu, jesu Birgit Abegg, sudski tumač i predavač u različitim poduzećima, i Michael Benford, koji dugi niz godina poučava poslovni engleski jezik u jednoj trgovačkoj školi. Oboje su već godinama članovi ispitne komisije u Industrijskoj i trgovačkoj komori u Düsseldorfu, te autori prerađenog izdanja knjige 100 Briefe Englisch koju je objavila ista izdavačka kuća. Želimo zahvaliti svim osobama i tvrtkama koje su svojim pismima i poticajima pridonijele objavljivanju ovog novog izdanja knjige. Autori i izdavač 5 Upute za korisnika Prvi dio ove knjige sadrži primjere pisama na hrvatskom i engleskom jeziku koja se svakodnevno koriste u poslovnoj praksi. U njima se obrađuju najvažnije teme poslovne korespondencije: upit, ponuda odgovor na upit i opća ponuda , referencije, uvjeti isporuke, narudžbe i njihovo izvršenje, odstupanja u isporuci, reklamacije, zastupanje i komisijski posao, posebne prigode pozivi, otvaranje prodavaonice, termini posjeta i sl. Cilj, naravno, nije bio da se u potpunosti obuhvate sva tematska područja iz poslovne prakse, nego da se navedu primjeri za što veći broj prigoda iz svakodnevnog poslovnog života u kojima se doista pišu takva pisma. Primjeri pisama U drugom dijelu knjige nalaze se gotove rečenice koje se mogu kombinirati s pismima iz prvog dijela ili ih se može koristiti za sastavljanje novih pisama. Podjela na poglavlja načinjena je analogno prvom dijelu tako da korisnik ove knjige može za neko pismo iz prvog dijela potražiti rečenice koje mu trebaju u odgovarajućem poglavlju drugog dijela i iskoristiti ih u svom pismu. Kod prevođenja primjera rečenica nije se uvijek birao doslovan prijevod. Štoviše, pokušali smo ispravno prenijeti smisao rečenice u jeziku na koji se prevodi. Tako u nekim slučajevima struktura engleske rečenice ne odgovara hrvatskoj jer je važno napisati sintaktički i stilski ispravnu rečenicu. Osim toga, u poslovnom pismu važno je uzeti u obzir mentalitet primatelja. U prevođenju svih rečenica nastojalo se, ipak, prenijeti poruke izvornog teksta prije svega sadržajno točno, ali i jezično prikladno. Gotove rečenice koje se mogu kombinirati Na početku knjige nalazi se opći uvod u formalne osobine engleskog poslovnog pisma: uz primjere pisma, telefaksa i elektroničke poruke mogu se naći opaske o njihovim osobitostima, kao i upute za njihovo strukturiranje. Istaknute su posebnosti američke poslovne korespondencije i navedeni primjeri adresa engleskih i američkih primatelja. Korisnik, nadalje, može naći popis poštanskih brojeva te objašnjenja o načinu dostavljanja pošte u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. U Dodatku se nalazi popis važnih trgovačkih kratica kao i popis zemalja s njihovom nacionalnom valutom i službenim jezikom. Pronalaženje primjera pisama i rečenica koje se mogu kombinirati olakšano je pregledom sadržaja na početku knjige kao i opširnim abecednim pojmovnikom na kraju knjige. Fax: + 0 1524 56000 E-mail: info acom. West Ridge Trading Company Ltd. We take pleasure in sending you our latest, illustrated catalogue containing comprehensive details of our entire sales range. Our current price list is also enclosed. We are able to supply most of the articles depicted in it from stock and are also willing to grant generous discounts to first-time buyers. We look forward to hearing from you soon. Yours sincerely Signature Gerald Grisham Sales Manager Enc cc: A. Clark, European Sales Co-ordinator 15 Dijelovi pisma 1. Zaglavlje letterhead Zaglavlje se u pravilu tiska na poslovnom papiru ili se podaci iz zaglavlja pohranjuju u računalo u program za pisanje. U engleskom poslovnom pismu zaglavlje mora sadržavati naziv tvrtke, adresu, broj telefona, telefaksa i e-mail adresu. U pravilu se navode i imena direktora, te njihovi uredski brojevi. Pozivni znakovi reference line Pozivni znakovi se obično sastoje od inicijala osobe koja je sastavila pismo i inicijala osobe koja ga je prepisala. Ponekad se u pozivnim znakovima navode oznake spisa ili urudžbeni brojevi, koji se, međutim, u dopisivanju s upravnim tijelima državne ili gradske vlasti i velikim tvrtkama s brojnim odjelima moraju obvezno navesti. Datum date Suvremeni načini pisanja datuma nude brojne mogućnosti, na pr. September 10 20… September 10th 20... September 10, 20… Imajući na umu drukčiji način pisanja kojim se koriste Amerikanci, treba izbjegavati isključivu uporabu brojki, primjerice: 2007-9-10 Ovakav način pisanja datuma za 10. Zbog toga se oznaka mjeseca u datumu treba 16 4. Adresa primatelja inside address Primjeri: Mr P. Naravno da se ime te osobe može navesti i izravno u adresi primatelja. Nedostatak takvog adresiranja je da samo ta dotična osoba, na koju je adresirano pismo, može otvoriti pismo. Tako će se pismo moći otvoriti, a ako dotična osoba nije nazočna, pismom će se moći pozabaviti referent koji tu osobu zamjenjuje. Kod žena vrijedi slično pravilo. Ako se nakon oslovljavanja stavljaju pravopisni znakovi, onda je primjeren zarez, odnosno u SAD-u često i dvotočka. Interpunkcija se u računalno doba u pravilu izostavlja iz adrese i oslovljavanja, dok je u sadržaju pisma i dalje od velike važnosti. U američkim se pismima, međutim, često može vidjeti interpunkcija i u oslovljavanju i u završnim rečenicama u tom se slučaju piše zarez. Predmet subject line O važnosti predmeta kao dijela poslovnog pisma još se uvijek diskutira u različitim gremijima EU. Dok se u Hrvatskoj predmet i dalje smatra sastavnim dijelom pisma, u Velikoj Britaniji više nije obvezan. Premda je pravilo da se predmet u poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku piše nakon oslovljavanja, a ne prije oslovljavanja, kako je to slučaj u hrvatskoj poslovnoj komunikaciji, postoje odstupanja i od ovog pravila. Sadržaj pisma body of the letter Čak i u kratkom poslovnom pismu postoje tri dijela: uvod, prava svrha pisma i pozdrav. Pozdrav complimentary close U američkim i britanskim poslovnim pismima upotrebljavaju se različiti pozdravi. Dok je za Britanca veoma važno je li neku osobu oslovio imenom ili ne, Amerikanac se u toj situaciji ponaša velikodušnije. Ako se neku osobu dosta dobro poznaje, može se dodati nekoliko uljudnih fraza poput: With best wishes Kind regards U SAD-u se često može naići i na: Sincerely yours, ili Yours very truly, bez obzira na to kako se osobu prije toga oslovilo u pismu. Prilozi enclosures Ako se pismu dodaje nekakav prilog, onda se to reda radi treba spomenuti na kraju pisma. Raspored kopija cc — carbon copy Često osoba koja piše pismo želi da određena osoba ili nadležna služba interna ili eksterna dobije kopiju njezinog pisma. Da bi se primatelja upoznalo s tom namjerom, na kraju pisma se dodaje odgovarajuća opaska. Često se kopije dostavljaju nekolicini osoba ili nadležnih službi koje se obavještava o tome da je pismo napisano. Post scriptum ili dopisak postscript — P. Dopisak služi da bi se naknadno dodalo nešto što je u sadržaju pisma zaboravljeno. Danas je to u praksi prilično rijedak slučaj jer se u pisma pisana na računalu jednostavno može još nešto dodati. Dopisak se piše nakon imena ili nakon podataka o prilozima. Ime i potpis name and signature U Velikoj Britaniji i SAD-u pismo u pravilu potpisuje osoba koja ga je diktirala ili sama napisala. Budući da su potpisi često nečitki, sve je češća praksa da se ispod potpisa ispiše ime osobe. Kako bi se čitatelja pisma uputilo u položaj osobe s kojom se dopisuje, pokraj imena se nalazi i zanimanje dotične osobe, primjerice: P R Land Purchasing Manager Mary Peterson Chief Accountant 18 Dostavljanje pošte i pisanje adrese u Velikoj Britaniji i SAD-u 1. Kod sortiranja pošte pisma se prvo strojno sortiraju u pisma prve i druge kategorije, pri čemu ih se automatski frankira. Poštanski brojevi u Velikoj Britaniji kompliciraniji su nego u Hrvatskoj. Prva skupina se odnosi na grad ili njegovu okolicu u kojoj se nalazi primatelj pisma, a druga skupina na točnu adresu primatelja. U Sjedinjenim Američkim Državama je običaj pisati adresu na omotnicama velikim tiskanim slovima i bez interpunkcije, primjerice: MS RITA PETERSON 40 BRIDGETOWN STREET FLORIDA FL 810450 USA Inače se u adresi ne upotrebljavaju velika tiskana slova, osim u pisanju naziva države. Nazivi država u SAD-u i njihovih administrativnih područja s pripadajućim kraticama: Alabama Alaska Arizona Arkansas California Canal Zone Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Guam Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas AL AK AZ AR CA CZ CO CT DE DC FL GA GU HI ID IL IN IA KS Kentucky Lousiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Virgin Islands Washington West Virginia Wisconsin Wyoming OK OR PA PR RI SC SD TN TX UT VT VA VI WA WV WI WY Telefaks U doba sve brže komunikacije telefaks ili faks postaje sve omiljeniji, pa je gotovo posve zamijenio teleks. Faksovi sliče poslovnim pismima, no slijede manje stroga pravila vezana uz oblik i strukturu. Mogu se pošiljatelju slati posebnim telefaks-uređajima ili izravno računalom. Ne postoje čvrsta pravila koja se odnose na njegov izgled. Tvrtke većinom koriste vlastite formulare na kojima je otisnuta točna adresa i drugi podaci pošiljatelja. Adresa primatelja obično nije u potpunosti navedena jer je dovoljno samo birati točan broj primateljevog telefaksa. Za razliku od pisma, u telefaksu se navodi broj stranica kako bi primatelj znao koliko stranica treba primiti te se javiti ako nije primio sve stranice. Koliko je telefaks pravno obvezujući, još nije sasvim utvrđeno. Dok se u poslovanju u načelu smatra pravno obvezujućim, to nije slučaju u dopisivanju s upravnim tijelima državne ili gradske vlasti i sudovima. Kod važnih bi dokumenata sigurnosti radi trebalo poslati i pismovnu potvrdu. Glede svog stila telefaks je manje formalan od poslovnog pisma. Veoma često se izostavlja uobičajeno oslovljavanje ili konvencionalne fraze. No, i u telefaksu se neizostavno moraju navesti važni podaci i činjenice kako ne bi došlo do nesporazuma. U nastavku se nalazi primjer telefaksporuke: FAX MESSAGE TO: FAX: FROM: FAX: Mr Wong, ColorPrints PTE Ltd. Wolf, Langenscheidt Publishers, Munich, Germany ++89-2316-234 TEL: ++89-2316-421 Dear Mr Wong We have tried unsuccessfully to reach your office by telephone several times on an urgent matter. Please ring back at your earliest convenience. Yours sincerely Signature 21 E-mail Od pronalaska interneta e-mail je, kao lako pohranjiva neslužbena poruka u računalnoj mreži, zauzeo nezamjenjivo mjesto u telekomunikacijskom svijetu. E-mail je poruka koja se poslužiteljem može s jedne adrese poslati na drugu e-mail adresu koja postoji u računalnoj mreži. Njegova prednost nije samo u brzini: ne samo da se dulje poruke i prilozi mogu u računalnom prometu slati s jedne adrese na drugu, nego se mogu u međuvremenu i obraditi i nadopuniti. Kao i kod telefaksa, i ovdje vrijedi pravilo da se priznavanje pravne obveze e-maila mora dodatno potvrditi. Izgled e-maila ne podliježe nikakvim čvrstim normama. Yours sincerely Angela Merz Export Sales Department a. Prijevoz Bottom dolje Do not store in a damp place Čuvati na suhom mjestu Do not remove protective cardboard Ne skidati zaštitni karton Do not drop Ne bacati Fragile lomljivo Handle with care Oprez pri rukovanju Lift here Ovdje podići Lift with chains not with hooks Dizati lancima, a ne kukama Keep dry Čuvati na suhom Keep uprigtht Ne prevrtati Open here Ovdje otvoriti To bi rolled, not tipped Ne naginjati ukoso nego koturati Top gore Weight, net, legal, gross, tare Težina, neto, dopuštena, bruto, tara 23 Primjeri pisama Sample Letters 25 Upit Enquiries Zamolba za dostavljanje ponude Ponuda za elektromotore 1. Poštovani, kao proizvođač automatskih perilica za rublje trebamo velike količine električnih motora od 0,07 do 0,37 kW. Možete li nam dostaviti ponudu za takve motore? Molimo Vas da navedete svoje najpovoljnije cijene uz pretpostavku da naručujemo... Sa zanimanjem očekujemo Vašu detaljnu ponudu. Poštovani, Vašu smo adresu dobili od telekomunikacijske tvrtke... Rado bismo Vaš proizvod dodali našem asortimanu telefona. Ako ste zainteresirani za dugoročnu poslovnu suradnju s nama, molimo Vas da nam dostavite detaljnije informacije o svojim proizvodima. Nadamo se Vašem odgovoru. S poštovanjem 2 1 Requests for offers Offer for Electric Motors Dear Sir or Madam As manufacturers of fully automatic washing machines we require large numbers of 0. Would you please submit us an offer for these motors, quoting your lowest prices, assuming a yearly requirement of... We look forward to receiving your detailed offer. Yours faithfully Dear Sir or Madam We were given your address by... We would be interested in adding your telephone to our range. Should you be interested in doing business with us on a long-term basis, we would ask you to let us have more detailed information on your products. We look forward to hearing from you. Yours faithfully 27 3. Poštovani, tijekom proteklih godina na tržište smo plasirali različite inozemne marke... Vaš prodajni asortiman na sajmu u... Zbog toga Vas molimo da nam dostavite materijale o... Želimo također naglasiti da se naši klijenti mogu obratiti izvrsnoj službi za odnose s kupcima. S velikim zanimanjem očekujemo Vaš odgovor. Srdačan pozdrav 3 Dear Sir or Madam In recent years we have introduced a variety of foreign brands of... The impressive range of products you displayed at the exhibition in... We would therefore request you to to send us all the information available on your... We would also like to point out that our clients also enjoy an excellent after-sales service. We look forward to your reply with great interest. Yours faithfully 28 Ponuda Offers Odgovor na traženje ponude Negativan odgovor 1. Poštovani, zahvaljujemo na Vašem dopisu od... Da bismo zadržali konkurentnost na tržištu, morali smo, nažalost, ograničiti raznovrsnost našeg asortimana. Zbog toga više ne proizvodimo artikle koje ste naveli. Koliko nam je poznato, u cijelom EU još se jedino tvrtka... Koristimo, međutim, prigodu da Vam prezentiramo naš trenutačni proizvodni asortiman i u prilogu dostavljamo ilustrirani katalog. Ako ste zainteresirani za neki naš sličan proizvod, rado ćemo Vam dati detaljnu ponudu s rokovima isporuke, cijenama, uvjetima plaćanja i sl. S poštovanjem Prilog Katalog 1 Response to a request for an offer Rejection Dear Sir or Madam Many thanks for your letter of... However, in order for us to keep our competitive edge, it has proved necessary to streamline our range. We therefore no longer manufacture the article you mention. As far as we know, the only firm still making it in the EU is... We would nevertheless like to take this opportunity to give you an overall impression of the goods we now manufacture and enclose an illustrated brochure. Should you be interested in a similar article, we will be pleased to send you a detailed offer with delivery periods, prices, terms of payment etc.

Last updated